Foton

O ŠkoliŠkola Foton se nalazi u Centru Beograda. Osnovao ju je dipl.fot.Saša Preradović 2000. god. prema nastavnom planu i programu koji je izradio prof. D.Tošić. Težište škole je na likovnom i umetničkom aspektu fotografije, mada se svakako prolazi i tehničko-tehnološki deo.

 


Prelaz iz XX u XXI vek karakteriše smena analogne tehnologije digitalnom. Sa tim novinama i izazovima koje je donela digitalizacija slike ukazala se potreba za većom likovnom edukacijom fotografa a samim tim i otvaranjem savremenih škola fotografije sa dinamičkim planom i programom koji će brzo pratiti pomake u ovom medijumu i kojeg će voditi pre svega obrazovani umetnici.
Škola fotografije Foton ima za cilj da na savremeni metodički način osposobi svoje polaznike za kreativno-izlagačke aktivnosti ili za profesionalni rad pri čemu se posebna pažnja usmerava na očuvanje individualnih osobenosti polaznika i specifičnosti njihovog različitog senzibiliteta. Predavači koji su akademski obrazovani fotografi i renomirani umetnici sa velikim izlagačkim i profesionalnim iskustvom pomažu polaznicima samo da usvoje fotografski rečnik kojim će vizuelno artikulisati svoje ideje, osećanja i namere, kao i da izgrade vlastite vrednosne kriterijume koji im mogu poslužiti u oslobađanju od šablonskih rešenja i ponavljanja često viđenih formi likovne organizacije.