Foton

Milan Ljubisavljevic

Milan Ljubisavljević


Završio je Fizički fakultet u Beogradu. Radi kao profesor fizike i honorarno kao profesionalni fotograf.

Uža specijalnost: digitalna fotografska tehnika i tehnologija, testiranje foto-aparata i opreme.