Foton

Kreativna i dokumentarna fotografijaKreativna i dokumentarna fotografija je namenjena pre svega ambicioznim osobama: naprednim hobistima, umetnicima, izlagačima i osobama sa namerom da im fotografija postane životno opredeljenje, a poseduju elementarno predznanje o digitalnoj fotografiji. Ako niste završili kurs Elementarne fotografije ili bilo koji kurs tog tipa kod drugih organizatora, a posedujete izvesno predznanje za koje niste sigurni da li je ono dovoljno za praćenje ovog naprednog nivoa, možete se orijentisati prema nastavnom programu cele Škole fotografije Foton koji ćete dobiti prijavljivanjem (slanjem obične sms-poruke sa vašom e-mail adresom na 064 11 598 00) ili se putem telefona konsultovati sa organizatorom.


Ovde se fotografija tretira kao umetnički medij ili dokument, a posebna pažnja usmerava na likovnost, inovativnost, vizuelizaciju ideje, usaglašavanje karaktera, estetiku i stil fotografskog izražavanja. Preporučuje se ljubiteljima umetnosti koji fotografiju doživljavaju kao pogodan umetnički medijum za izražavanje vlastitih ideja, zapažanja, utisaka, stavova a izložbe umetničkih fotografija vide kao jedan od načina za plasiranje svojih radova, zatim, onima koji žele da se razvijaju u profesionalnom pravcu baziranom na dokumentarnosti fotografije (snimanje na turističkim brodovima, novinska, reportažna, sportska fotografija...) ili radu u studiju (modne i reklamne kampanje) jer priprema buduće profesionalce za rad po zadatku i susret sa tržištem. Ovaj napredni nivo će takođe biti od velike koristi i onima koji planiraju da upišu neki fakultet umetnosti.


  

Cilj ove radionice je osposobljavanje polaznika za kontrolu i usaglašavanje likovnih elemenata slike sa tehničkim parametrima i vremenskom dimenzijom u fotografiji, kontrolu procesa vizuelizacije ideje, komunikaciju sa saradnicima i publikom/tržištem.
Nastavni program se sastoji od predavanja, domaćih zadataka sa njihovom stručnom analizom i vežbi na terenu/studiju. Korišćenje profesionalnog studija je gratis. Predavanja su propraćena brojnim ilustracijama koje se prikazuju video projektorom.


Cena Kreativne i dokumentarne fotografije je u iznosu od 200 evra (u dve jednake mesečne rate). U cenu su uračunate sve obaveze Škole Foton prema polazniku, sadržane u konkretnoj Ponudi škole za važeći period koja se šalje prijavljivanjem (slanjem obične sms-poruke sa vašom e-mail adresom na 064 11 598 00).


Tokom pohađanja škole polaznici se često međusobno upoznaju i druže u pozitivnoj i veseloj atmosferi, sami se organizuju oko viđenja, foto-izleta i drugih akcija. Ovakve samostalne aktivnosti polaznika Škole Foton nazivamo neformalni "Klub Foton".

Studio Foton povremeno uzima volontere sa ovog nivoa, po sopstvenom izboru, za rad sa modelima u studiju i na terenu na snimanjima modnih i reklamnih fotografija. Na taj način volonteri imaju priliku da se besplatno dalje usavršavaju u svemu što je vezano za ovu vrstu komercijalne fotografije.


Prijavljivanjem za Kreativnu i dokumentarnu fotografiju nemate obavezu i da je upišete već vas škola obaveštava o svojim aktuelnostima: šalje vam nastavni plan i program cele Škole fotografije Foton i obaveštenja o otvaranju upisnog roka sa kompletnom Ponudom u kojoj su svi detalji.


Prijavljujem se za Kreativnu i dokumentarnu fotografiju ovde...

(Pošto svaka elektronska forma prijave može da spamuje, u slučaju da ne dobijete naš odgovor, slobodno nas pozovite ili nam pošaljite vašu e-mail adresu običnom sms-porukom na 064 11 598 00)