Foton

Aleksandar Kelic

Aleksandar Kelić


Završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu - grupa za filmsku i TV kameru.
Predaje fotografiju u svojstvu docenta na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Uža specijalnost: dokumentarna fotografija.
Izlagao je na preko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je većeg broja značajnih nagrada za autorski rad. Do sada je priredio i oko 20 samostalnih izložbi.
Često žirira domaće i međunarodne izložbe fotografija.